نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی(شبستان)


  • آیتمهای مرتبط

جوایز :

نفر اول :سه میلیون و پانصد هزار تومان همرا با تندیس و لوح افتخار-از طرف حامی مسابقه: مجموعه فرهنگی هارمونیک سنتر

نفر دوم :دو میلیون و پانصد هزار تومان همراه با تندیس و لوح افتخار-از طرف حامی مسابقه: مجموعه فرهنگی هارمونیک سنتر

نفر سوم :یک میلیون و پانصد هزار تومان همرا با تندیس و لوح افتخار-از طرف حامی مسابقه: مجموعه فرهنگی هارمونیک سنتر

دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.karaj-samacollege.ir
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سمای کرج می باشد.